Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE
1. Klient zamawiający towar w sklepie internetowym www.dolehus.pl oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść poniższego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Niedotrzymanie postanowie
ń Regulaminu oraz złożenie zamówienia budzącego wątpliwości upoważnia sklep www.dolehus.pl do wstrzymania bądź unieważnienia zamówienia.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dolehus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3.Wszystkie towary przedstawione w naszym sklepie internetowym www.dolehus.pl są fabrycznie nowe, oryginalne, nie posiadają wad fizycznych.
4.Wszystkie towary posiadają oryginalną gwarancję oraz instrukcję obsługi producenta. Informacje na temat towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.dolehus.pl są zgodne z informacjami producentów. Wszystkie towary dostarczane są z dowodem zakupu (paragon lub faktura wg. życzenia klienta).
5.Cena wszystkich produktów sklepu internetowego www.dolehus.pl jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w PLN. Cena obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Ceny w sklepie internetowym www.dolehus.pl mogą odbiegać od cen w sklepie stacjonarnym Dolehus.
6.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez procedury zawarte na stronie sklepu.
Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania tych danych przewoźnikowi.
Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
8.Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w przypadku przedpłaty czekamy na przelew do 5 dni roboczych.
9. Po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu klient ma możliwość zamówienia towaru spoza regularnej oferty tj. na specjalne zamówienie.
10. Zabrania się kopiowania, wykorzystania w jakikolwiek sposób elementów znajdujących się na stronie oraz podstronach www.dolehus.pl

Opinie o sklepie

Sprzedawca umo
żliwia na stronie Sklepu Internetowego dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Sprzedawca dba o to, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Weryfikacja pochodzenia opinii obydwa się w następujący sposób: opinię o produkcie może wystawić wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Klient na stronie Sklepu Internetowego. Następnie, przed publikacją opinii, Sprzedawca sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił produkt, którego dotyczy opina. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu.

Warunki dostawy

 • Realizujemy zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 • Zakupiony towar jest dostarczany pod adres podany w formularzu zamówienia.
 • Na formularzu zamówienia należy określić preferowane godziny dostawy, do których kurier powinien się dostosować
 • Każdy produkt wystawiony w sklepie www.dolehus.pl opatrzony jest informacją o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia. Większość towarów wysyłana jest zazwyczaj do 24 godzin od momentu pojawienia się wymaganej kwoty na naszym koncie bankowym.
 • Istnieje również możliwość odbioru osobistego przy uprzednim uzgodnieniu z obsługą sklepu.
 • W sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających czasowo lub całkowicie realizację Państwa zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji poinformujemy Państwa możliwie szybko.
Odbiór towaru
 • Prosimy o czytelne podpisywanie listu przewozowego na każdym egzemplarzu (na każdej części oddzielonej perforacją)
 • Należy zawsze sprawdzić towar przy odbiorze, w obecności kuriera. W razie uszkodzonej bądź niekompletnej przesyłki, należy niezwłocznie spisać protokół szkodowy zaopatrzony w podpis kuriera. Brak spisanego protokołu w momencie odebrania sprzętu, oznacza potwierdzenie przez kupującego odpowiedniego stanu i kompletności odebranej przesyłki i może znacząco utrudnić lub całkowicie uniemożliwić reklamację u przewoźnika.
 • Ewentualny brak paragonu, faktury czy gwarancji w przesyłce należy zgłaszać w terminie do 3 dni od dostawy paczki przez kuriera.
 • Nieodebranie paczki przez klienta może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z powrotem paczki do nas. Klient zobowiązany jest do zapłaty dodatkowych kosztów przesyłki na nasze konto.

Gwarancja i reklamacja
 • Gwarancja i sposób jej realizacji jest ustalony przez producenta danego towaru.
 • Wykaz punktów serwisowych jest dostępny na karcie gwarancyjnej załączonej do towaru.
 • Wszelkie naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe.
 • Jakiekolwiek naprawy we własnym zakresie lub użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi skutkują utratą gwarancji.
 • Podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji jest odesłanie przez kupującego dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dostarczenie pisma reklamacyjnego zawierającego opis przyczyny reklamacji. Brak wymienionych dokumentów może spowodować odmowę przyjęcia reklamacji.
Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego www.dolehus.pl nie zostaną przyjęte, o ile nie zostało to wcześniej ustalone.
 
Rękojmia
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta (także wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.) z tytułu rękojmi, jeżeli produkt okaże się niezgodny z umową a wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
Towar uważa się za niezgodny z umową, gdy:
 • nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę
 • nie odpowiada próbce lub jest niezgodny z wzorem zaprezentowanym konsumentowi
 • nie nadaje się do celów określonych przez konsumenta, o których poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy
 • nie odpowiada właściwościom, które są przypisywane towarom tego samego rodzaju
 • nie posiada cech, których konsument może racjonalnie oczekiwać
 • nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie oświadczeniom publicznym sprzedawcy, producenta lub ich przedstawicieli

Sprzedający ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi konsumentowi
Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności  za brak zgodności towaru z umową, gdy wyraźnie poinformował konsumenta, że dana cecha towaru odbiega od wymogów. Pod warunkiem również, że konsument taką informację przyjmie i zaakceptuje

Obowi
ązują ogólne terminy przedawnienia roszczeń związanych z rękojmią, czyli w niektórych przypadkach nawet 6-letnie

Zwrot towaru bez podania przyczyny
 • Kupujący (dotyczy konsumenta i/lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny. Towar powinien być wówczas odesłany w ciągu 14 dni na adres Dolehus, Komorowo 2a, 64-200 Wolsztyn.
  Odst
  ąpienie od umowy nie ma zastosowania dla towarów na zamówienie specjalne (spoza regularnej oferty).
 • W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego listownie lub drogą mailową na adres info.dolehus.pl
 • Zwracany towar musi być kompletny, niezniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 • Koszt zwrotu towaru (przesyłki) ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 • Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.
 • Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu koszt towaru.
Odbiór zużytego sprzętu
Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży
 • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu
 • UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:
Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny
Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

UWAGA! Przekazany do nas zu
żyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

 
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie:
http://www.elektroeko.pl/

https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/
https://www.decydujesz.pl/
http://www.elektrosmieciarka.pl/
https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/
http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok
Ponadto wykazy punktów zbiórek zamieszczone są na stronach www poszczególnych gmin
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

WWW.dolehus.PL
(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.dolehus.pl jest Anna Malicka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą AM GREEN FINGERS ANNA MALICKA, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Komorowo 2a, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923 157 52 83,  adres poczty elektronicznej (e-mail): info@dolehus.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.dolehus.pl, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
  Dane osobowe przetwarzane w celach zwi
  ązanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s
  ą przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@poczta.pl
§ 4
PLIKI „COOKIES”
 1. Sklep Usługodawcy używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz analityczne.
  a)
  Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  b)
  Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  c)
  Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. Analityczne cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
  d) Us
  ługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.dolehus.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu